دیدگاهسرطان سینهسرطان کلون

ارتباط لبنیات تخمیری و سرطان

مطالعات درون تنی و حیوانی ادعا می‌کنند که مصرف لبنیات تخمیری به‌خصوص کفیر می‌تواند اثرات ضدسرطانی داشته باشد. مطالعات اپیدمیولوژیکی که به بررسی اثر هضم لبنیات تخمیری بر کاهش پیشرفت سرطان می‌پرداختند نتایج یکسانی دربر نداشتند، با این وجود، دریافت لبنیات تخمیری ممکن است به‌طور کلی اثر حفاظتی داشته باشد؛ باید مطالعات انسانی صورت گیرد تا بررسی شود آیا این اثرات در انسان‌ها نیز صادق است یا خیر.


محصولات لبنیاتی تخمیر شده محصولاتی هستند که میکروارگانیسم‌های خاص موجود در آن‌ها که غالباً باکتری‌های لاکتیک اسید هستند سبب تبدیل لاکتوز به لاکتیک اسید در آن‌ محصولات می‌شوند. انواعی از محصولات لبنی تخمیرشده، مواد غذایی شناخته شده‌ای هستند که شامل موارد زیر است: ماست، cottage cheese (نوعی ماست دلمه شده)، خامه ترش و پنیر و هم‌چنین مواد غذایی کمتر شناخته شده‌ای مانند کفیر و شیر تخمیر شده.

میکروارگانیسم‌های متنوعی وجود دارند که می‌توانند برای این فرایند مورد استفاده قرار بگیرند که ممکن است هرکدام از آن‌ها خصوصیات و نیازهای متفاوتی داشته باشند. در طی فرایند تخمیر، محصولاتی همچون پپتیدها و ترکیبات فعال زیستی تولید می‌شوند که بنابر گزارشات، برسلامت افراد اثر مثبتی دارند و می‌توانند خاصیت ضد فشارخون، ضدمیکروب و تنظیم کنندگی سیستم ایمنی داشته باشند. به‌علاوه، فرایند تخمیر می‌تواند محصولات لبنیاتی را از وجود ویتامین‌هایی چون B12، فولیک اسید، بیوتین و فولات و هم‌چنین اسیدهای چرب غیراشباع غنی سازد.

ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که دریافت لبنیات تخمیر شده می‌تواند به‌طور بالقوه از ابتلا به سرطان جلوگیری کند؛ چندین مطالعه برون تنی و حیوانی پیشنهاد می‌کنند که محصولات لبنیاتی تخمیر شده می‌توانند خصوصیات ضدسرطانی داشته باشند، نتایج چندین مطالعه اپیدمیولوژیک از وجود ارتباطی بین دریافت لبنیات تخمیر شده و سرطان حکایت دارند، هرچند که نتایج، یکپارچگی لازم را ندارند. هم‌چنین چندین مطالعه انسانی، به دنبال یافتن این مطلب هستند که آیا کفیر می‌تواند بر سمیت و ناملایماتی که توسط شیمی درمانی القا می‌شود اثر بهبودی یا پیشگیری داشته باشد؟

مطالعات درون تنی و حیوانی

چندین مطالعه درون تنی و حیوانی به بررسی خاصیت ضدسرطانی بالقوه‌ی کفیر پرداخته‌اند. کفیر در واقع شیر تخمیرشده گازدار است که در تولید آن از مقادیری از باکتری لاکتیک هم‎‌زیست و مخمر استفاده شده است که منبعی از ویتامین‌های A ،K ،B1 ،B2 ،B5 ،B12 ،C، فولیک اسید، کاروتن و چندین آمینواسید و مواد معدنی می‌باشد.

یک مطالعه systematic review که در آن به بررسی 11 مطالعه شامل 7 مطالعه درون تنی و 4 مطالعه حیوانی پرداخته شده بود، پتانسیل کفیر برای جلوگیری از پیشروی و گسترش سرطان را ارزیابی کرد. در این بررسی، تمام مطالعات، چندین ویژگی ضدسرطانی را نشان دادند، که پیش از همه، سبب توقف یا کاهش تقسیم در سلول‌های سرطانی و ممانعت از رشد تومور در مطالعات حیوانی شده بود. سایر مطالعات نیز به‌طور مشابه نشان دادند که کفیر سبب القای آپوپتوز در خطوط سلولی erythroleukemia حاد، لوسمی میلوئیدی، سرطان کولون و سرطان سینه می‌شود. مطالعه دیگری نشان داد که کفیر سبب کاهش تقسیم در سلول‌های سرطانی کولون می‌شود و این عمل را ازطریق توقف چرخه سلولی در مرحله G1 اعمال می‌کند و برخی مطالعات نشان دادند که القای آپوپتوزی که توسط کفیر صورت می‌گیرد به‌واسطه‌ی یک مسیر وابسته به caspase است.

مطالعات اپیدمیولوژیک

تحلیل گسترده‌ی مربوط به 61 مطالعه صورت گرفته است که در آن بیش از 1.9 میلیون شرکت کننده در مطالعات جامع مورد بررسی قرار می‌گیرند، نتایج نشان می‌دهد که دریافت لبنیات تخمیر شده (ازجمله ماست)، خطر ابتلا به سرطان را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد. ازجمله سرطان‌هایی که با دریافت لبنیات تخمیری، خطر ابتلا به آن‌ها کاهش می‌یابد شامل سرطان مثانه، کولورکتال و سرطان مری می‌باشد.

تحلیل گسترده دیگری که 11 مطالعه جامع و 70000 شرکت کننده را بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که ارتباطی بین دریافت ماست یا پنیر با مرگ و میر ناشی از سرطان وجود ندارد. هم‌چنین مطالعات جامع وسیع نشان می‌دهد دریافت غذای تخمیری به‌خصوص لبنیات تخمیری، با هیچ علتی برای مرگ و میر ازجمله مرگ و میر ناشی از سرطان ارتباط ندارد.

مطالعات اپیدمیولوژیک فراوانی برروی ارتباط بین دریافت غذای تخمیری و سرطان کولورکتال (CRC) متمرکز شده اند. مطالعه‌ی ابتدایی که در سال 1994 چاپ شده است، گزارش می‌کند که ارتباط ضعیفی بین دریافت شیر تخمیری و کاهش ابتلا به CRC وجود دارد اما نتایج آن مطالعه چندان معنادار نبودند. پس از آن، مطالعه جامع بلندمدتی در طول 12 سال صورت گرفت که متغیرهای مختلفی را مورد بررسی قرار داده بود ازجمله دریافت انرژی، شاخص توده بدنی، استعمال دخانیات، تحصیلات، میزان دریافت چربی حیوانی، گوشت قرمز و یا الکل؛ و نتایج آن نشان داد که مصرف ماست به‌طور معناداری خطر ابتلا به CRC را کاهش می‌دهد. هرچند که تحلیل گسترده‌ی دیگری نشان داد که دریافت پنیر فراوان، ارتباطی با ابتلا به CRC ندارد.

نتایج مربوط به مطالعاتی که به ارتباط بین دریافت غذای تخمیری با ابتلا به سایر سرطان‌ها می‌پردازند هم به همین شکل، ضد و نقیض است. تحلیل گسترده‌ی مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد که مصرف ماست، هرچند کم اما به‌طور معناداری، خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می‌دهد؛ مصرف شیر تخمیری به میزان کم، خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می‌دهد اما مصرف زیاد آن، این اثر را ندارد.

بنابر مطالعات صورت گرفته، محصولات لبنیاتی تخمیرشده مانند ماست، پنیر و یا cottage cheese، با ابتلا به سرطان‌های اندومتریال، تخمدان، معده، پانکراس، ریه یا کبد ارتباطی ندارد؛ هرچند که مطالعه گسترده‌ای در اروپا نشان داد که پنیر، احتمال ابتلا به سرطان کبد را کاهش می‌دهد.

درمان سمیت‌ها

مطالعات زیادی صورت گرفته است که به بررسی این مطلب می‌پردازد آیا مصرف کفیر، سمیت ناشی از شیمی درمانی و یا ناملایمات پس از آن را کاهش می‌دهد یا خیر. در یک مطالعه، شست‌وشوی دهان با کفیر، با شست‌وشوی دهان با محلول 0.09 درصد NaCl مقایسه شده‌بود و هدف این بود که بررسی شود آیا ممانعت از موکوزیت ناشی از 5-fluorouracil صورت می‌گیرد یا خیر. نتایج نشان داد که تفاوتی در احتمال وقوع موکوزیت و یا حضور سایتوکین‌های التهابی وجود ندارد.

مطالعه غیرانتخابی دیگری نشان داد که مصرف کفیر، تعداد ناملایمات گوارشی حین درمان CRC را افزایش داده است اما ازطرف دیگر، اختلالات خواب را نسبت به حالت کنترل کاهش داده است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان داد که مطالعات اپیدمیولوژیکی که به بررسی اثر هضم لبنیات تخمیری بر کاهش پیش‌رفت سرطان می‌پرداختند نتایج یکسانی دربر نداشتند. با این وجود، دریافت لبنیات تخمیری ممکن است به‌طور کلی اثر حفاظتی داشته باشد و مطالعات بسیاری نشان می‌دهند که مصرف ماست، ممکن است خطر ابتلا به CRC و سرطان سینه را کاهش دهد، اما سایر مطالعات، ارتباطی بین مصرف شیر تخمیرشده یا پنیر و خطر ابتلا به سرطان را نشان نمی‌دهند.

با کنار هم قرار دادن تمام داده‌ها به این نتیجه می‌رسیم که هرچند مصرف لبنیات تخمیرشده، به صورت تئوریک، اثر ضدسرطانی دارند اما هنوز داده مطمئنی وجود ندارد که نشان دهد محصولات لبنیاتی تخمیرشده مانع از ابتلا به سرطان در انسان‌ها می‌شوند، اما ماست ممکن است اثرات پیش‌گیری کننده بر سرطان داشته باشد.

این دیدگاه در تاریخ  ژانویه در وب سایت cancer therapy advisor منتشر شده است.

نویسنده: Andrea S.Blevins Primeau

منبع دیدگاه

برچسب‌ها
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن
بستن