صفحه اصلی پزشکی مولکولی معرفی برترین مقالات هفته ی اخیر زیست فناوران ایران: جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

معرفی برترین مقالات هفته ی اخیر زیست فناوران ایران: جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

0
0
85
معرفی برترین مقالات هفته ی اخیر زیست فناوران ایران: جمعه 20 بهمن 1396

مرور مقالات پزشکی مولکولی:

🚨۱. Vaccines for preventing cutaneous leishmaniasis
Journal: the cochrane library

Impact Factor: 6.665
Link

🚨۲. The interaction between apolipoprotein B insertion/deletion polymorphism and macronutrient intake on lipid profile and serum leptin and ghrelin levels in type 2 diabetes mellitus patients
Journal: European Journal of Nutrition

Impact Factor: 4.370
Link

🚨۳. Immunomodulatory effects of a rationally designed peptide mimetic of human IFNβ in EAE model of multiple sclerosis
Journal: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry

Impact Factor: 4.187
Link

مرور مقالات کشاورزی:

🚨۱. Inbreeding and runs of homozygosity before and after genomic selection in North American Holstein cattle
Journal: BMC Genomics

Impact Factor: 3.729
Link

مرور مقالات میکروبی صنعتی محیط زیست:

🚨۱. Bio-reinforced self-healing concrete using magnetic iron oxide nanoparticles
Journal: Applied Microbiology and Biotechnology

Impact Factor: 3.420
Link:

🚨۲. Green synthesis of a Cu/MgO nanocomposite by Cassytha filiformis L. extract and investigation of its catalytic activity in the reduction of methylene blue, congo red and nitro compounds in aqueous media
Journal: RSC Advances

Impact Factor: 3.108
Link

آماده سازی: علی چوپانی

عضویت در کانال زیست فن

معرفی برترین مقالات هفته ی اخیر زیست فناوران ایران: جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

بارگذاری مطالب مرتبط بیشتر
بارگذاری توسط ali chopani
بارگذاری در پزشکی مولکولی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

استفاده از باکتری‌های جهش‌یافته برای مطالعه‌ عملکرد پروتئین‌های غشا

#رصد_لحظه‌ای ✅فسفولیپیدها «واحدهای سازنده» غیرقابل‌حل در آب هستند که غشای احاطه‌کننده سلول…