صفحه اصلی پزشکی مولکولی معرفی برترین مقالات هفته ی اخیر زیست فناوران ایران: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

معرفی برترین مقالات هفته ی اخیر زیست فناوران ایران: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

0
0
111
معرفی برترین مقالات هفته ی اخیر زیست فناوران ایران: جمعه 13 بهمن 1396

 

مرور مقالات پزشکی مولکولی:

🚨۱. Effect of hydroxychloroquine on oxidative/nitrosative status and angiogenesis in endothelial cells under high glucose condition
Journal: bioimoact

Impact Factor: 3.23
Link

🚨۲. Efficient and stable transformation of Dunaliella pseudosalina by 3 strains of Agrobacterium tumefaciens
Journal: bioimoact

Impact Factor: 3.23
Link

🚨۳. Stimuli-responsive chitosan-based nanocarriers for cancer therapy
Journal: bioimoact

Impact Factor: 3.23
Link

🚨۴. The study of association between reduced folate carrier 1 (RFC1) polymorphism and non-syndromic cleft lip/palate in Iranian population
Journal: bioimoact

Impact Factor: 3.23
Link

مرور مقالات کشاورزی:

🚨۱. Cladosporium species, a new challenge in strawberry production in Iran
Journal: phytopathologia mediterranea

Impact Factor: 1.367
Link

مرور مقالات میکروبی صنعتی محیط زیست:

🚨۱. Spectroscopic, thermodynamic and molecular docking studies of bovine serum albumin interaction with ascorbyl palmitate food additive
Journal: bioimoact

Impact Factor: 3.23
Link

آماده سازی: علی چوپانی | عرفان داوری

عضویت در کانال زیست فن

معرفی برترین مقالات هفته ی اخیر زیست فناوران ایران: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

بارگذاری مطالب مرتبط بیشتر
بارگذاری توسط ali chopani
بارگذاری در پزشکی مولکولی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

استفاده از باکتری‌های جهش‌یافته برای مطالعه‌ عملکرد پروتئین‌های غشا

#رصد_لحظه‌ای ✅فسفولیپیدها «واحدهای سازنده» غیرقابل‌حل در آب هستند که غشای احاطه‌کننده سلول…