بیوتکنولوژی پزشکیفناوری های همگرا

دستاوردهای پژوهشگران ایرانی

ویروس نوروتروپیک هاری، عضوی از خانواده رابدویریده است که منجر به انسفالومیلیت کشنده می شود. اگر چه مطالعات فراوانی سازوکار و علت شناسی این بیماری را بررسی کرده اند و روش های پیشگیری فراوانی به منظور جلوگیری از طغیان بیماری در سده اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، اما هنوز درمان مشخصی برای مبتلایان در مراحل انتهایی این بیماری وجود ندارد. نشانه های فیزیولوژیک و علت ایجاد آنها و همچنین زنده ماندن بعد از انسفالیت ناشی از هاری در موارد نادر، همچنان چون یک راز باقی مانده است.


در این مطالعه که توسط تیمی از محققین انستیتو پاستور ایران صورت گرفته، سعی شده است با استفاده از رویکرد زیست پزشکی سامانه گرا، شبکه پروتئینی درگیر در این بیماری مشخص گردد. بدین ترتیب مجموعه داده های ریزآرایه ترانسکریپتوم مربوط به سیستم اعصاب مرکزی آلوده با سویه CVS-11 با روش متاآنالیز تحلیل شده و با روش های محاسباتی و آماری با داده های اینترکتوم ادغام گردیده است.

ابتدا ژنهای با بیان متمایز (DEG) در هر مطالعه تعیین شده، سپس نتایج به صورت افقی و جداگانه در دو سطح mRNA و microRNA ادغام شده اند. مجموع ۶۱ ژن اصلی (Seed gene) از اشتراک DEGهای ادغام شده در دو سطح مزبور تعیین شدند. در مرحله بعدی، شبکه اندرکنش پروتئین-پروتئین (PPIN) مربوط به سلول های آلوده بازسازی شده تا بتوان شبکه انتقال پیام تحت تاثیر ویروس هاری (RISN) استخراج گردد.

به منظور ارزیابی یافته های محاسباتی، بیان تمایزی مجموعه تصادفی از ژنهای این شبکه با روش Real-time PCR بررسی گردید. در این مطالعه با تعیین ژنهای اصلی و همسایه های آنها در شبکه اصلاح شده PPIN، مسیرهای پیام رسانی درگیر در این بیماری استخراج و به سه دسته کلی تقسیم بندی شدند: دورزدن اینترفرون، فرایند تکثیر و بقا و سرنخ های آسیب شناختی عصبی. این مطالعه به توضیح بهتر آسیب شناختی مولکولی هاری منجر شده و به سمت استخراج یک چهارچوب مولکولی برای پیش بینی اهداف دارویی بالقوه حرکت کرده است.

✅ Journal: frontiers in microbiology
✅ Impact factor: 4.53

لینک مقاله

Rate this post
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن
بستن