شوریفناوری های همگرا

کشف نوع خاصی از راهکار گیاهان جهت مقابله با شوری

گیاهان مقاوم به شوری از راهکارهای گوناگونی برای از بین بردن اثرات مخرب خاک های شور استفاده می کنند. از مهم ترین این اثرات، سمیت یون کلرید در غلظت های بالا و تنش اسمزی است.


پژوهشگران دانشگاه Wuerzburg آلمان در یک پروژه بین المللی کشف راهکارهای گیاهان برای غلبه بر تنش شوری که با همراهی پژوهشگران عربستان و اسپانیا اجرا می شود، دو ناقل آنیونی جدید کشف کردند که در تنظیم نسبت نیترات به کلرید در ترکیب شیره خام نقش دارند.

گیاه با کنترل ورود آنیون ها در قسمت پریسیکل (دایره محیطیه) می تواند تا حدی از ورود کلرید سمی جلوگیری کند، اما در این میان از ورود نیترات که منبع نیتروژن گیاه برای تولید اسیدهای نوکلئیک و آمینه است، هم جلوگیری می شود که گیاه را در ادامه مسیر با محدودیت مواجه می کند.

پژوهشگران دو کانال آنیونی SLAH1 و SLAH3 کشف کردند که قابلیت فیلتر کردن آنیون ها را دارند. SLAH3 به تنهایی قادر به انتقال هیچ آنیونی نیست و تنها در صورت حضور نیترات و با فعالیت کینازهای
وابسته به کلسیم باز می شود. اما SLAH1 همه آنیون ها را عبور می دهد.

کانال SLAH1 در صورتی که در کمپلکسی با حضور SLAH3 در غشا حضور داشته باشد خاصیت انتخابی SLAH3 را از بین برده و آن را به یک کانال همیشه باز برای کلرید تبدیل می کند. گیاهان در هنگام تنش شوری با تنظیم توزیع و بر همکنش این دو نوع ناقل، نسبت نیترات به کلرید را در ترکیب شیره خام خود تنظیم می کنند.

تنظیم ژن کدکننده SLAH1 می تواند راهکار جدیدی برای تولید گیاهان با مقاومت بیشتری به شوری باشد.

نویسنده: محسن رحیمی نژاد
لینک مقاله

Rate this post
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن
بستن