آخرین رویدادها

10 - 11آبان

دهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست

10 آبان 140011 آبان 1400 آنلاین -- تماس بگیرید -- 49 عدد موجود سمینار, وبینار
ثبت نام در رویداد
26 آبان

ششمین همایش ملی زعفران

26 آبان 1400 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- 50 عدد موجود همایش و کنگره, وبینار
ثبت نام در رویداد
27 - 28آبان

بیست و پنجمین کنگره جهانی بیوتکنولوژی دارویی

27 آبان 140028 آبان 1400 Barcelona, Spain. -- تماس بگیرید -- 5 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره, وبینار
ثبت نام در رویداد
29 - 30آبان

بیست و ششمین کنگره جهانی یبیوتکنولوژی صنعتی

29 آبان 140030 آبان 1400 Chicago, USA -- تماس بگیرید -- 11 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره, وبینار
ثبت نام در رویداد
04 - 05آذر

بیست و هشتمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

4 آذر 14005 آذر 1400 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- 38 عدد موجود کنفرانس
ثبت نام در رویداد
05 آذر - 05 دی

کارگاه تخصصی کاربرد نرم افزار (زبان) R

5 آذر 14005 دی 1400 رویداد آنلاین 380,000 تومان 47 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
10 آذر

هجدهمین کنفرانس متابولومیکس بین المللی و پروتئومیکس

10 آذر 1400 Frankfurt, Germany -- تماس بگیرید -- 19 عدد موجود رویدادهای بین المللی, کنفرانس, وبینار
ثبت نام در رویداد

Main Menu