۱۱مهر

دومین وبینار سالانه CRISPR

۱۱ مهر ۱۳۹۸ نامحدود
۰۷مهر

سومین وبینار سالانه بیولوژی سلولی

۷ مهر ۱۳۹۸ نامحدود
۱۹شهریور

بیست و سومین کنگره اروپایی بیوتکنولوژی

۱۹ شهریور ۱۳۹۸ نامحدود
۲۲مرداد

بیست و سومین کنگره جهانی بیوتکنولوژی

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ نامحدود