آخرین رویدادها

01 - 30دی

شانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

1 دی 140130 دی 1401 تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران تومان 8 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
01 دی

کارگاه آشنایی با فلوسایتومتری

1 دی 1401 رویداد آنلاین 200,000 تومان 30 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
02 دی

کارگاه سنتز تخصصی نانو مواد

2 دی 1401 رویداد آنلاین 200,000 تومان 29 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد
08 دی

کارگاه Real time PCR

8 دی 1401 رویداد آنلاین 200,000 تومان 30 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
09 دی

کارگاه مقاله نویسی مقدماتی

9 دی 1401 رویداد آنلاین 130,000 تومان 30 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
15 دی

کارگاه تخصصی آزمون های آنتی باکتریال

15 دی 1401 رویداد آنلاین 150,000 تومان 30 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
07 بهمن

کارگاه تخصصی الایزا

7 بهمن 1401 رویداد آنلاین 160,000 تومان 45 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد

نماد اعتماد الکترونیکی

اینماد

Main Menu