آخرین رویدادها

17 آبان - 18 آذر

کنفرانس جهانی سلول و ساختار زیستی

17 آبان 139918 آذر 1399 Sydney, Australia -- تماس بگیرید -- 3 عدد موجود کنفرانس, وبینار
ثبت نام در رویداد
19 آبان

سومین کنگره بین‌المللی دانش آموزی زیست پزشکی

19 آبان 1399 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- 14 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
20 - 22آبان

چهارمین کنگره بین‌المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

20 آبان 139922 آبان 1399 تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران -- تماس بگیرید -- 13 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
21 - 23آبان

نهمین همایش بیوانفورماتیک

21 آبان 139923 آبان 1399 تهران، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده علوم زیستی -- تماس بگیرید -- در حال حاضر بلیطی وجود ندارد. همایش و کنگره
مشاهده جزئیات
21 - 22آبان

چهارمین نشست جهانی سرطان

21 آبان 139922 آبان 1399 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- 12 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
21 - 22آبان

وبینار RNA sequencing

21 آبان 139922 آبان 1399 رویداد آنلاین 120,000 تومان 37 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
26 - 27آبان

کنفرانس بین‌المللی ژنومیکس و زیست شناسی مولکولی

26 آبان 139927 آبان 1399 Lisbon, Portugal -- تماس بگیرید -- در حال حاضر بلیطی وجود ندارد. رویدادهای بین المللی, کنفرانس
مشاهده جزئیات

رویدادهای پیش‌رو

21 آبان
21 آبان
21 آبان

وبینار RNA sequencing

120,000 تومان

نماد اعتماد الکترونیکی

اینماد

Main Menu