آخرین رویدادها

08 اسفند

کارگاه رفرنس نویسی مندلی

8 اسفند 1398 کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 50,000 تومان 20 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد
08 - 09اسفند

اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی پزشکی

8 اسفند 13989 اسفند 1398 دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول -- تماس بگیرید -- 10 عدد موجود کنفرانس
ثبت نام در رویداد
11 اسفند

سمپوزیوم یک‌روزه “دانش برای مردم”

11 اسفند 1398 تهران، انستیتو پاستور ایران از 20,000 تومان 99 عدد موجود سمپوزیوم
انتخاب نوع ثبت نام
11 اسفند

کارگاه تست های رفتاری در حیوانات آزمایشگاهی به صورت تئوری

11 اسفند 1398 تهران، میدان انقلاب، ساختمان پارسا 90,000 تومان 6 عدد موجود دیگر, کارگاه
ثبت نام در رویداد
12 - 13اسفند

کارگاه بیوانفورماتیک مقدماتی

12 اسفند 139813 اسفند 1398 تهران، دانشگاه تهران 200,000 تومان 10 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد
12 - 13اسفند

پنجمین دوره کارگاه تکنیک های کار با حیوانات آزمایشگاهی تئوری و عملی

12 اسفند 139813 اسفند 1398 تهران، میدان انقلاب، ساختمان پارسا 150,000 تومان 6 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد
14 اسفند

کارگاه اصول علمی مکاتبات بین‌المللی دانشگاهی (کپی)

14 اسفند 1398 تهران، دانشگاه الزهرا(س) از 49,000 تومان 30 عدد موجود کارگاه
انتخاب نوع ثبت نام

Main Menu