آخرین رویدادها

30 بهمن - 01 اسفند

هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

30 بهمن 13981 اسفند 1398 تهران، انجمن ارزیابی محیط زیست ایران -- تماس بگیرید -- 4 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
30 بهمن - 01 اسفند

کارگاه دو روزه تکامل مولکولی و تحلیل دادهای فیلوژنتیک

30 بهمن 13981 اسفند 1398 تهران، دانشگاه الزهرا(س) 150,000 تومان 10 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد
30 بهمن

کارگاه تکنیک الایزا

30 بهمن 1398 تهران، دانشگاه تهران 180,000 تومان 5 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد
01 اسفند

کارگاه micro RNA در بیوتکنولوژی

1 اسفند 1398 تهران، دانشگاه الزهرا(س) 240,000 تومان 7 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد
01 اسفند

کارگاه یک روزه طراحی پرایمر

1 اسفند 1398 دانشگاه الزهرا، سالن دکتر صعودی 180,000 تومان 19 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد
01 اسفند

کارگاه مقاله نویسی پیشرفته

1 اسفند 1398 کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 50,000 تومان 15 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد
05 اسفند

هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

5 اسفند 1398 تهران، موسسه آموزش عالی آل طه -- تماس بگیرید -- 2 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد

نماد اعتماد الکترونیکی

اینماد

Main Menu