۰۸مرداد

دومین کنگره سالانه بیوتکنولوژی

۸ مرداد ۱۳۹۸ نامحدود
۳۱اردیبهشت

چهارمین کنگره جهانی بیوتکنولوژی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ نامحدود
۲۰اردیبهشت

کنگره جهانی سرطان خون

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ نامحدود
۱۹اردیبهشت

وبینار سالانه ژنتیک و ژنومیکس

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ نامحدود
۱۷اردیبهشت

سومین اجلاس جهانی در انکولوژی و سرطان

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ نامحدود
۱۲اردیبهشت

بیست و پنجمین کنگره بیوتکنولوژی آسیا اقیانوسیه

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ نامحدود