آخرین رویدادها

15 - 16مرداد

کنفرانس بین المللی ژنتیک گیاهی

15 مرداد 140016 مرداد 1400 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- 41 عدد موجود رویدادهای بین المللی, کنفرانس, وبینار
ثبت نام در رویداد
15 مرداد

کارگاه بیوانفورماتیک

15 مرداد 1400 آنلاین از تومان 71 عدد موجود کارگاه, وبینار
انتخاب نوع ثبت نام
19 - 21مرداد

پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

19 مرداد 140021 مرداد 1400 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- 44 عدد موجود همایش و کنگره, وبینار
ثبت نام در رویداد
24 مرداد

اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار

24 مرداد 1400 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- 50 عدد موجود همایش و کنگره, وبینار
ثبت نام در رویداد
31 مرداد - 02 شهریور

دوازدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی بیوتکنولوژی

31 مرداد 14002 شهریور 1400 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- 16 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
03 - 04شهریور

دومین دوره کارگاه میکروبیولوژی

3 شهریور 14004 شهریور 1400 رویداد آنلاین 70,000 تومان 26 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
07 - 08شهریور

چهاردهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی

7 شهریور 14008 شهریور 1400 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- 50 عدد موجود سمینار, وبینار
ثبت نام در رویداد

Main Menu