آخرین رویدادها

14 - 15بهمن

بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

14 بهمن 139915 بهمن 1399 خوزستان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان -- تماس بگیرید -- 17 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
16 بهمن

وبینار پروپوزال نویسی

16 بهمن 1399 رویداد آنلاین 49,000 تومان 47 عدد موجود سمینار, کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
17 بهمن

وبینارمقاله نویسی مقدماتی

17 بهمن 1399 رویداد آنلاین 49,000 تومان 43 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
23 - 24بهمن

وبینار تکنیک های کار با حیوانات آزمایشگاهی

23 بهمن 139924 بهمن 1399 رویداد آنلاین 70,000 تومان 49 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
30 بهمن

وبینار pcr و ژل الکتروفورز

30 بهمن 1399 رویداد آنلاین 59,000 تومان 47 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
01 اسفند

وبینار طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار oligo7

1 اسفند 1399 رویداد آنلاین 50,000 تومان 49 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
13 اسفند

دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

13 اسفند 1399 رویداد آنلاین -- تماس بگیرید -- 19 عدد موجود همایش و کنگره, وبینار
ثبت نام در رویداد

نماد اعتماد الکترونیکی

اینماد

Main Menu