آخرین رویدادها

29 - 30دی

سومین کنفرانس ملی جلبک شناسی

29 دی 140030 دی 1400 رویداد آنلاین تومان 41 عدد موجود کنفرانس, وبینار
ثبت نام در رویداد
01 بهمن

چهارمین همایش ملی زیست شناسی

1 بهمن 1400 رویداد آنلاین تومان 50 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
05 بهمن

کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

5 بهمن 1400 رویداد آنلاین تومان 43 عدد موجود همایش و کنگره, وبینار
ثبت نام در رویداد
08 بهمن

بیست و ششمین کنفرانس جهانی بیوتکنولوژی

8 بهمن 1400 Singapore City, Singapore تومان 17 عدد موجود رویدادهای بین المللی, کنفرانس
ثبت نام در رویداد
20 - 21بهمن

اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

20 بهمن 140021 بهمن 1400 رویداد آنلاین تومان 50 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره, وبینار
ثبت نام در رویداد
02 - 04اسفند

کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

2 اسفند 14004 اسفند 1400 رویداد آنلاین تومان 43 عدد موجود همایش و کنگره, وبینار
ثبت نام در رویداد
02 - 04اسفند

کنگره گیاهان دارویی مکانیزاسیون و فرآوری

2 اسفند 14004 اسفند 1400 رویداد آنلاین تومان 49 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد

Main Menu