آخرین رویدادها

28 مرداد

کارگاه مجازی راه اندازی کسب و کار آنلاین در صنعت بیوتکنولوژی

28 مرداد 1401 رویداد آنلاین تومان 51 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
01 - 03شهریور

بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه

1 شهریور 14013 شهریور 1401 رویداد آنلاین تومان 44 عدد موجود رویدادهای بین المللی, سمینار, وبینار
ثبت نام در رویداد
03 - 04شهریور

نوزدهمین کنگره بین المللی بیوتکنولوژی حیوانات

3 شهریور 14014 شهریور 1401 Dubai ,UAE تومان 38 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
04 شهریور

کارگاه آموزشی کشت سلول

4 شهریور 1401 رویداد آنلاین 250,000 تومان 50 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد
08 - 10شهریور

بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

8 شهریور 140110 شهریور 1401 رویداد آنلاین تومان 29 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
09 - 11شهریور

بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

9 شهریور 140111 شهریور 1401 دانشگاه شهرکرد، دانشگاه بام ایران تومان 28 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
11 شهریور

کارگاه ساخت نانو مواد دارویی و کاربرد آنها در پزشکی

11 شهریور 1401 رویداد آنلاین 250,000 تومان 50 عدد موجود کارگاه, وبینار
ثبت نام در رویداد

Main Menu