آخرین رویدادها

07 - 09اسفند

پانزدهمین کنگره بین‌المللی سرطان پستان

7 اسفند 13989 اسفند 1398 تهران، بیمارستان شهدای تجریش -- تماس بگیرید -- 8 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
07 - 09اسفند

پنجمین کنگره بین‌المللی سرطان دستگاه گوارش

7 اسفند 13989 اسفند 1398 تهران، بیمارستان شهدای تجریش -- تماس بگیرید -- 10 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
07 - 08اسفند

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

7 اسفند 13988 اسفند 1398 شیراز، دانشگاه شیراز -- تماس بگیرید -- 15 عدد موجود کنفرانس
ثبت نام در رویداد
07 - 08اسفند

پنجمین دوره کارگاه تکنیک های کار با حیوانات آزمایشگاهی تئوری و عملی

7 اسفند 13988 اسفند 1398 تهران، میدان انقلاب، ساختمان پارسا 150,000 تومان 6 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد
08 اسفند

کارگاه رفرنس نویسی مندلی

8 اسفند 1398 کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 50,000 تومان 20 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد
08 - 09اسفند

اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی پزشکی

8 اسفند 13989 اسفند 1398 دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول -- تماس بگیرید -- 10 عدد موجود کنفرانس
ثبت نام در رویداد
11 اسفند

سمپوزیوم یک‌روزه “دانش برای مردم”

11 اسفند 1398 تهران، انستیتو پاستور ایران از 20,000 تومان 99 عدد موجود سمپوزیوم
انتخاب نوع ثبت نام

Main Menu