آخرین رویدادها

05 - 06اسفند

بیست و چهارمین کنگره جهانی بیوتکنولوژی

5 اسفند 13986 اسفند 1398 London, UK -- تماس بگیرید -- 10 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
06 - 07اسفند

چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران

6 اسفند 13987 اسفند 1398 تهران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری -- تماس بگیرید -- 13 عدد موجود کنفرانس
ثبت نام در رویداد
06 - 07اسفند

هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

6 اسفند 13987 اسفند 1398 ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام -- تماس بگیرید -- 10 عدد موجود همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
07 - 09اسفند

پانزدهمین کنگره بین‌المللی سرطان پستان

7 اسفند 13989 اسفند 1398 تهران، بیمارستان شهدای تجریش -- تماس بگیرید -- 8 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
07 - 09اسفند

پنجمین کنگره بین‌المللی سرطان دستگاه گوارش

7 اسفند 13989 اسفند 1398 تهران، بیمارستان شهدای تجریش -- تماس بگیرید -- 10 عدد موجود رویدادهای بین المللی, همایش و کنگره
ثبت نام در رویداد
07 - 08اسفند

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

7 اسفند 13988 اسفند 1398 شیراز، دانشگاه شیراز -- تماس بگیرید -- 15 عدد موجود کنفرانس
ثبت نام در رویداد
07 - 08اسفند

پنجمین دوره کارگاه تکنیک های کار با حیوانات آزمایشگاهی تئوری و عملی

7 اسفند 13988 اسفند 1398 تهران، میدان انقلاب، ساختمان پارسا 150,000 تومان 6 عدد موجود کارگاه
ثبت نام در رویداد

Main Menu