این رویداد گذشته است.

همایش بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی

شروع:
10 اردیبهشت 1401 09:00
پایان:
16 اردیبهشت 1401 17:00
آدرس:
رویداد آنلاین   نمایش نقشه
تلفن:
021-26208909

تومان

ارائه دهنده: زیست‌فن رویداد

موجود در انبار

دومین همایش بین المللی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) و توسعه جهانی با هدف معرفی جدید ترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه علوم بیوتکنولوژی 10 اردیبهشت ماه سال 1401 به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار می شود. همایش زیست فناوری و توسعه جهانی با همکاری انستیتو پاستور ایران (بیرخانه علمی) و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد.
محوریت همایش، هر سال بر اساس نیاز روز دنیا انتخاب و بر اساس آن پانل های همایش معرفی می شوند. با توجه به تاثیر بیوتکنولوژی در تمامی گرایش ها بر روی صنعت و توسعه جهانی، لزوم برگزاری یک همایش در سطح بین المللی برای ارزیابی آخرین وضعیت پژوهش های پایه فناوری پیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

وضعیت

این رویداد گذشته است.

دومین همایش بین المللی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) و توسعه جهانی با هدف معرفی جدید ترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه علوم بیوتکنولوژی 10 اردیبهشت ماه سال 1401 به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار می شود. همایش زیست فناوری و توسعه جهانی با همکاری انستیتو پاستور ایران (بیرخانه علمی) و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد.
محوریت همایش، هر سال بر اساس نیاز روز دنیا انتخاب و بر اساس آن پانل های همایش معرفی می شوند. با توجه به تاثیر بیوتکنولوژی در تمامی گرایش ها بر روی صنعت و توسعه جهانی، لزوم برگزاری یک همایش در سطح بین المللی برای ارزیابی آخرین وضعیت پژوهش های پایه فناوری پیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

محورهای همایش:

بیوتکنولوژی پزشکی
Medical Biotechnology

بیوتکنولوژی دارویی
Pharmaceutical Biotechnology

بیوتکنولوژی میکروبی
Microbial Biotechnology

بیوتکنولوژی محیط زیست
Environmental Biotechnology

بیوتکنولوژی معدن و بیوتکنولوژی کشاورزی
Mining Biotechnology and Agricultural Biotechnology

بیوتکنولوژی ویروسی
Viral Biotechnology

بررسی خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

Main Menu