این رویداد گذشته است.

کارگاه دو روزه کشف داروی پپتیدی با فناوری نمایش فاژی

شروع:
29 بهمن 1398 09:00
پایان:
30 بهمن 1398 17:00
آدرس:
دانشگاه الزهرا (س)   نمایش نقشه
تلفن:
09391499128

300,000 تومان

ارائه دهنده: زیست‌فن رویداد

موجود در انبار

داروها از منابع مختلفی به دست می آیند. بعضی از آنها منشا طبیعی دارند (گیاه و حیوان) و برخـی منشـا صـنعتی. امروزه داروهاي گیاهی، افق جدیدي به روي علم داروسازي گشـوده انـد و داروهـاي زیـادي از ایـن دسـت وارد بـازار دارویی دنیا شده است. ساخت برخی داروها از ابتدا تا انتها از طریق اجـرا ي انـواع عملیـات شـیمیایی در آزمایشـگاه و کارخانه صورت می گیرد، به این داروها، صنعتی یا شیمیایی گفته می شود.

شناسه: 121519-01 دسته: Tags: ,

وضعیت

این رویداد گذشته است.

داروها از منابع مختلفی به دست می آیند. بعضی از آنها منشا طبیعی دارند (گیاه و حیوان) و برخـی منشـا صـنعتی. امروزه داروهای گیاهی، افق جدیدی به روی علم داروسازی گشـوده انـد و داروهـای زیـادی از ایـن دسـت وارد بـازار دارویی دنیا شده است. ساخت برخی داروها از ابتدا تا انتها از طریق اجـرا ی انـواع عملیـات شـیمیایی در آزمایشـگاه و کارخانه صورت می گیرد، به این داروها، صنعتی یا شیمیایی گفته می شود.

محورهای کارگاه:

  • کاربرد نمایش فاژی برای دستیابی به پپتیدهای آنتاگونیست یا آگونیست درمانی
  • غربالگری فاژهای حاوی پپتیدهای هدف با روش biopanning
  • تکثیر، تیتراسیون و تخلیص کتابخانه فاژی
  • شناسایی پپتیدهای اختصاصی بر سطح فاژ
  • الایزای پلی‌کلونال برای کتابخانه فاژی غربال‌شده
  • تکثیر پلاک فاژی و الایزای مونوکلونال برای فاژهای جداشده از کتابخانه
بررسی خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات ارائه دهنده

Main Menu