Homeرویدادهای زیست فناوریهمایش عفونت های منتقله از خون

همایش عفونت های منتقله از خون

شروع
۲۵ مهر ۱۳۹۷
پایان
۲۷ مهر ۱۳۹۷
آدرس
مشهد- میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی-سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی-مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون   نمایش نقشه
تلفن
09029634741
ایمیل
وبسایت

وضعیت

نامحدود

0 فروخته شده