ژنومیکسفناوری های همگرا

اولین مقاله تبیین کننده اساس مولکولی مزاج های موجود در طب سنتی ایران

فقدان شواهد زیست شناسی مولکولی منجر شده است تا موفقیت های بالینی پزشکی مکمل و جایگزین مورد توجه عمومی قرار نگیرد. همین مساله باعث شده است که بخش بزرگی از محققان علوم زیست پزشکی نتوانند با متخصصان این پزشکی ارتباط علمی برقرار کرده و پتانسیل های درمانی این پزشکی را مورد تحقیق ومداقه قرار دهند.


در این مطالعه پژوهشگران انستیتو پاستور ایران، برآن بوده اند تا به صورت کمّی، تعریفی از نظریه طبقه بندی فیزیولوژی افراد (مزاج) در یکی از پزشکی های مکمل و جایگزین یعنی پزشکی سنتی ایران ارائه کنند. با استفاده از ابزارهای پروتئومیک و تحلیل شبکه، پروتئین های بیان شده و ارتباطات بین آنها در دو مزاج مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.

مزاج های مورد نظر مزاج گرم-تر و سرد-خشک است و نمونه های مورد مطالعه عصاره میتوکندریایی سلول های سفید خون بوده است. نتایج این بررسی وجود تفاوت های عمده بین پروتئین های بیان شده در این دو مزاج و ساختار ارتباطی بین آنها را نشان می دهد.

در آخر تاکید می گردد که برای فهم بهتر سازوکارهای عملکردی روش های درمانی در پزشکی مکمل، بهتر است از رویکردهای نوین زیست شناسی که مشابه مفاهیم بینادی پزشکی مکمل دیدگاهی کل نگر و سیستمی به سامانه های مورد مطالعه دارند (Systems Biology and Omics technology) استفاده گردد.

Rate this post
منبع
Scientific Reports
نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن
بستن