[ حامیان زیست فن ]

 


[ همکاران زیست فن ]

 

جهت مشاهده پروژه مشترک انجام شده توسط موسسه زیست فن و هر نهاد، بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید:

[ موسسه زیست فن ] + [ مرکز راهبردی فناوری های همگرا(NBIC) ]

[ موسسه زیست فن ] + [ شورای عالی انقلاب فرهنگی ]

[ موسسه زیست فن ] + [ ستاد توسعه زیست فناوری ]

[ موسسه زیست فن ] + [ انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران ]


[ مرکز راهبردی فناوری های همگرا(NBIC) ]

مرکز راهبردی فناوری های همگرا (NBIC)

✅ طی همکاری شکل گرفته بین اتاق خبر مجموعه زیست‌فن و مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی ریاست جمهوری؛ اخبار مربوط به همگرایی بیوتکنولوژی با دیگر حوزه‌های فناورانه پیشرو، توسط مجموعه زیست‌فن تامین می‌شود.

این همکاری هم‌چنان ادامه دارد …

— — — — — — — — — — — — — — — — —

✅ به سفارش مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی ریاست جمهوری؛ گزارش تحلیل فناوری در زمینه زیست شناسی مصنوعی توسط کارگروه تحلیل زیست‌فن تهیه شد.

✍ نویسنده و مدیر این پروژه آقای محمد بهنام‌راد بودند.
✉ ایمیل: behnamrad68@yahoo.com

دانلود فهرست و خلاصه گزارش


[ شورای عالی انقلاب فرهنگی ]

شورای عالی انقلاب فرهنگی

✅ به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارش تحلیل فناوری زیست‌شناسی مصنوعی، synthetic biology، توسط کارگروه تحلیل موسسه زیست‌فن تهیه شد.

✍ نویسنده و مدیر این پروژه آقای محمد بهنام‌راد بودند.
✉ ایمیل: behnamrad68@yahoo.com

دانلود فهرست و خلاصه گزارش

— — — — — — — — — — — — — — — — —

✅ به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارش تحلیل فناوری گیاهان تراریخت، GMO، توسط کارگروه تحلیل موسسه زیست‌فن تهیه شد.

✍ نویسنده و مدیر این پروژه آقای رحیمی‌نژاد بودند.
✉ ایمیل: mrahiminejad@yahoo.com

دانلود فهرست و خلاصه گزارش

— — — — — — — — — — — — — — — — —

✅ به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارش تحلیل فناوری پرینتر سه بعدی زیستی، ۳D Bioprinting، توسط کارگروه تحلیل موسسه زیست‌فن تهیه شد.

✍ مدیر این پروژه آقای سینا محمدزاده بودند.
✉ ایمیل: sinamzus@gmail.com

دانلود فهرست و خلاصه گزارش

— — — — — — — — — — — — — — — — —

✅ به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارش تحلیل فناوری سلول‌های بنیادی پرتوان، pluripotent stem cell، توسط کارگروه تحلیل موسسه زیست‌فن تهیه شد.

✍ نویسنده و مدیر این پروژه آقای محمد بهنام‌راد بودند.
✉ ایمیل: behnamrad68@yahoo.com

دانلود فهرست و خلاصه گزارش

— — — — — — — — — — — — — — — — —

✅ طی همکاری شکل گرفته بین گروه اقتصاد موسسه زیست‌فن و شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارشی تحلیلی در زمینه سیاست‌های علم و فناوری یکی از کشورهای همسایه، تنظیم گردید و تقدیم آن شورا شد.

✍ مسئول پروژه: مسئول این پروژه آقای حسین گدازی بودند.


[ ستاد توسعه زیست فناوری ]ستاد توسعه زیست فناوری

✅ به سفارش کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری، گزارش با عنوان “تحلیل سیاستهای حمایتی کشورها از بیوتکنولوژی کشاورزی و مهندسی ژنتیک” توسط کارگروه تحلیل موسسه زیست‌فن تهیه شد.

✍ نویسنده و مدیر این پروژه آقای رحیمی‌نژاد بودند.
✉ ایمیل: mrahiminejad@yahoo.com

دانلود فهرست گزارش

— — — — — — — — — — — — — — — — —

✅ به سفارش کارگروه صنعتی ستاد توسعه زیست فناوری، گزارشی با عنوان “شناسایی ظرفیت‌های خالی صنایع تخمیری” توسط بخش میکروبی صنعتی موسسه زیست‌بنیان تهیه شد.

✍ نویسنده و مدیر این پروژه آقای مسعود رضایی بودند.
✉ ایمیل: masrezaee67@gmail.com

دانلود فهرست گزارش

— — — — — — — — — — — — — — — — —

✅ به سفارش کارگروه صنعتی ستاد توسعه زیست فناوری، گزارشی با عنوان “بانک دانش فنی صنایع تخمیری” توسط بخش میکروبی صنعتی موسسه زیست‌بنیان تهیه شد.

✍ نویسنده و مدیر این پروژه آقای عرفان داوری بودند.
✉ ایمیل: erfandavari9@gmail.com

دانلود فهرست گزارش


[ انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران ]

انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران

✅ به سفارش انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران؛ گزارشی با عنوان “پتانسیل تولید محصولات زیست‌پایه” توسط گروه بیوریفاینری زیست‌فن تهیه شد.

✍ مسئول این پروژه آقای سروش دانایی بودند.
✉ ایمیل: soroo_dan@yahoo.com

دانلود فهرست و خلاصه گزارش

دکمه بازگشت به بالا
EnglishIran
بستن
بستن